Free Spirit LIMITED 16-17 jaar

FAQ

Bij elke reis kan je een extra reis- en/of annulatieverzekering afsluiten bij Protections Travel Insurance (Klik hier voor de voorwaarden)

Onderstaande prijzen zijn van toepassing voor alle winterreizen:

- Annuleringsverzekering € 29,-
- Reisbijstandsverzekering € 29,-
- All-in verzekering (annulering en reisbijstand) € 39,-

1 persoon dient alle gegevens te verzamelen en in te geven, zo weten we dat jullie een groepje zijn. Jullie doen dan een gezamelijk 1 boeking. Je kan dan wel kiezen voor individuele facturatie en zo achteraf de betalingen apart laten verlopen.

Studio:
Een studio is altijd één leefruimte met slaapgelegenheid tot 4 personen of meer, dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van de studio. In elke studio is een badkamer met douche of bad en een toilet aanwezig. De studio is ook voorzien van een kitchenette bestaande uit elektrische kookplaten, een koelkast.
Appartementen:
Een appartement bestaat uit minstens 2 verschillende ruimten. Elk appartement heeft standaard een slaapkamer en een woonkamer die dienst doet als woon/leef- en slaapruimte. In elk appartement is een badkamer met douche of bad aanwezig. In veel gevallen is er een apart toilet (anders bevindt het toilet zich in de badkamer). Elk appartement heeft een kitchenette met elektrische kookplaten, een koelkast en in sommige gevallen een afwasmachine.

Meer info over de accommodaties kan je hier terugvinden.

De waarborg voor de studio’s/appartementen hangt af van de grootte en de kwaliteit.  Deze bedraagt +/- € 250. Je betaalt deze waarborg ter plaatse zelf aan de verhuurder van uw appartement. In ruil krijg je de sleutel. Op het einde van je verblijf geeft je de sleutel terug en ontvangt je de waarborg terug, op voorwaarde dat de studio/appartement zich nog in dezelfde staat bevindt*. Is dit niet het geval, dan kan de waarborg (gedeeltelijk) ingehouden worden door de verhuurder.

Neen, zij zijn eveneens welkom. Meer nog, wij vinden dit juist erg positief. Zo kunnen uw kinderen (beter) Nederlands leren en worden de andere jongeren van de groep ook aangemoedigd om zich ook eens uit te drukken in een andere taal.

Algemeen

Sinds een aantal jaren maken wij geen brochures meer. Je kan het volledige aanbod steeds terugvinden op onze website!

Natuurlijk! Je bent meer dan welkom:, maar neem altijd even eerst contact met ons op, zodat de wervingsverantwoordelijke aanwezig is:

 • Maandag tot vrijdag: van 10u00 tot 18u00 
 • Zaterdag: van 10u00 tot 13u00 (enkel kantoor Antwerpen geopend!) 

Het Reishuis

Kantoor Mechelen 
Liersesteenweg 441 
2800 Mechelen 
Tel.: 015 690 500 
 
Kantoor Antwerpen 
Jan Van Rijswijcklaan 258 
2020 Antwerpen 
Tel.: 03 291 17 15 
 
Je kan ons ook steeds telefonisch of via e-mail (info@jongerentravel.be) contacteren.

KBC: 733-0048515-45
IBAN: BE44 7330 0485 1545
BIC: KREDBEBB

We kunnen het je niet vaak genoeg op het hart drukken: als je een overschrijving aan ons doet, vermeld dan ALTIJD de gestructureerde mededeling die je ook op je reiscontract vindt. Alleen zo wordt je betaling automatisch aan je reiscontract gelinkt en vermijd je dat je aanmaningen krijgt.

Een reis boeken & betalen

Het lidgeld van 15 euro wordt aangerekend om de werking van Sports4Fun vzw te ondersteunen. Dit is het opleidingscentrum van onze monitoren, die allemaal vrijwilligers zijn! Het lidgeld wordt jaarlijks aangerekend, per gezin. Een jaar loopt van 1 september tot 31 augustus.  

 
Al onze vakanties worden begeleid door ons eigen Jongerentravel-monitorenteam. Deze monitoren worden opgeleid en ernstig geselecteerd door het monitoren- en opleidingscentrum sports4Fun vzw. De selectie gebeurt op basis van ervaring in het jeugdwerk en/of reiswerking of het bezit van een diploma of attest onderwijs, jeugdwerking, sport, …  
 
Al onze monitoren zijn vrijwilligers, die zich volledig kosteloos in hun vrije tijd willen engageren voor jongeren.
 • Via e-mail, door middel van het papieren boekingsformulier (kan je downloaden in de eerste stap van de online boekingsmodule).
 • Met de online boekingsmodule op onze website. Je ontvangt een bevestiging met prijsopgave per e-mail en krijgt dan nog 24 uur bedenktijd (Opgelet, niet van toepassing op lastminutes - reizen die binnen 14 dagen aanvangen/!
 • Telefonisch. Onze medewerkers helpen je graag verder!

  Elke boeking is definitief bij ontvangst op ons kantoor (uitgezonderd online boeking meer dan 2 weken voor afreis: 24 uur bedenktijd). Je krijgt zo snel mogelijk (meestal binnen 7 dagen) je reiscontract toegestuurd/doorgemaild. Elke boeking moet eerst intern worden nagekeken. Daarna ontvang je van ons een reiscontract waarmee wij je boeking bevestigen.
 
 

Alle reizen waarvan de prijs zichtbaar is, zijn nog niet volzet.

Let wel, er is altijd een kleine kans dat we jou, na je boeking, toch nog een alternatief moeten aanbieden. Heel af en toe kruist een boeking met de update van de website waardoor er iets geboekt wordt dat eigenlijk al niet meer vrij is. Dit gebeurt zeer weinig. Mocht het jou overkomen, dan nemen we onmiddellijk contact met je op om een volwaardig alternatief te vinden (andere periode, andere accommodatie, ...).

Natuurlijk! Dat is absoluut geen probleem! Tijdens je vakantie leer je immers veel leeftijdsgenoten kennen! Wanneer je je alleen inschrijft, schrijf je je in als beddenboeker. Je reserveert dan geen kamer voor jezelf, maar een bed in een kamer die je deelt met andere beddenboekers. Jongens en meisjes worden wel apart gehouden.

Voor sommige vakanties is het ook mogelijk om een singlekamer te boeken. Indien dit mogelijk is, staat deze kamer ook mee vermeld in de prijzentabel.

 • Kies je bestemming en/of thema aan de hand van de reiszoeker. 
 • Klik op de foto van het kamp/het hotel van jouw keuze in het midden van je scherm. 
 • Kies in het menu voor het tabblad 'PRIJZEN'. 
 • Selecteer in de prijzentabel de prijs die overeenkomt met de periode en het kamertype dat je wenst te boeken. 
 • Nu krijg je rechts van prijzentabel een overzicht van jouw selectie en de prijs.  
 
Wanneer je een kamp boekt, krijg je, voor het definitief doorsturen van je boeking, ook de totaalprijs van de boeking te zien. Hier komen geen extra kosten meer bij.

De hoofdboeker is in de eerste plaats de persoon die alle gegevens van de medereizigers verzamelt en de volledige boeking aan ons bezorgt. Uiteraard doet de hoofdboeker dit pas wanneer hij/zij 100% zeker is dat alle medereizigers ook effectief aan de reis zullen deelnemen.

De hoofdboeker is ook de persoon die door ons gecontacteerd wordt voor algemene vragen i.v.m. de boeking, of wanneer gegevens van een medereiziger niet blijken te kloppen.

Wanneer je met de groep kiest voor gemeenschappelijke facturatie (zie ook verder in de FAQ) is de hoofdboeker ook de enige persoon die aan ons betalingen mag doen. Hij/zij zorgt dat de medereizigers hun deel correct aan hem/haar betalen.

De hoofdboeker is altijd een van de medereizigers en kan geen ouder of derde zijn. Uiteraard wordt een minderjarige hoofdboeker wel vertegenwoordigd door een ouder.

Verzekeringen / annulatie

Het is steeds mogelijk om je boeking te annuleren. Je dient er wel rekening mee te houden dat aan een annulatie altijd kosten zijn verbonden (enkel wanneer je binnen 24 uur na het maken van de boeking annuleert, is de annulatie kosteloos).

Annulaties worden nooit telefonisch bevestigd! Een annulatie moet steeds schriftelijk aangekondigd worden. Indien je geen annulatieverzekering hebt geboekt via Jongerentravel of wanneer de reden die tot de annulatie leidt niet wordt aanvaard door de verzekeringsmaatschappij, volstaat het om een e-mail te sturen naar info@jongerentravel.be. Daarna ontvang je van ons alle info over de verdere concrete afhandeling van de annulatie. Wanneer je een annulatieverzekering via Jongerentravel hebt geboekt en de reden die tot de annulatie leidt, komt in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering, dan moet je je annulatie officieel bevestigen door middel van een aangetekend schrijven.

In je e-mail of aangetekend schrijven vermeld je volgende gegevens: reiscontractnummer, bestemming, vertrekdatum, te annuleren perso(o)n(en), reden van annulering, naam en handtekening van de titularis van het dossier (in de regel de geadresseerde van het reiscontract).

Aangezien bij boeking het transport onmiddellijk wordt vastgelegd en de hotelier nog dezelfde dag op de hoogte wordt gebracht – wat een formeel engagement van de reisorganisator betekent – zijn annuleringskosten verschuldigd vanaf de reservatie, zelfs indien je de bevestiging nog niet hebt ontvangen.

Welke annulatiekosten op welke termijn van toepassing zijn, vind je terug in onze Bijzondere Voorwaarden.

Annulering door reiziger met annulatieverzekering

Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in alle gevallen betaald te worden door de inschrijver: indien U aangifte wenst te doen van een annulatie (enkel via aangetekend schrijven) moet vóór de aangifte het reiscontract volledig betaald zijn. Jongerentravel zal vervolgens een dossier openen bij Protections Travel Insurance. Bij aanvaarding volgt een terugbetaling. Volgende kosten worden in elk geval ingehouden: administratieve kost van € 50, het lidgeld en het bedrag van de verzekering.

Opgelet! Vliegtuigtickets zijn sowieso no-refund, en zullen dus ook niet worden terug betaald! Bij nietaanvaarding door de verzekeraar Protections Travel Insurance, zal het dossier behandeld worden als een annulatie zonder verzekering.

 

Annulering door reiziger zonder annulatieverzekering of annulatie omwille van persoonlijke redenen

Elke reiziger is vrij in keuze van verzekeringsmaatschappij. Indien de reiziger geen verzekering via Jongerentravel, bij Protections Travel Insurance, reserveert, staat hij zelf in voor het indienen van een dossier bij zijn eigen gekozen verzekeringsmaatschappij. Jongerentravel behandelt deze gevallen als annulatie omwille van persoonlijke redenen. In het geval dat de reiziger geen verzekering heeft geboekt of in het geval van annulatie om persoonlijke redenen die niet door Protections Travel Insurance(indien verzekerd via Jongerentravel) worden aanvaard is de reiziger in elk geval volgende vergoedingen verschuldigd aan de reisorganisator, als vergoeding voor gedane kosten:

 • Annulatie langer dan acht weken voor de aanvang van de vakantie: 75 euro per persoon.
 • Annulatie langer dan zes weken voor de aanvang van de vakantie : 20% op de totaalprijs met een minimum van € 150 per persoon.
 • Annulatie meer dan vier weken en minder dan zes weken voor de aanvang van de vakantie : 50% op de totaalprijs, met een minimum van € 250 per persoon.
 • Annulatie meer dan twee weken en minder dan vier weken voor de aanvang van de vakantie : 75% op de totaalprijs, met een minimum van € 350 per persoon.

Opgelet! Deze kost wordt vermeerderd met de eventuele meerkost, indien de bezetting van een kamer/appart. wijzigt en hierdoor de prijs van de overige reizigers verhoogt of andere kosten niet eigen aan de annulatie, zoals wijzigingskosten, dossierkosten, ... 

 • Annulatie minder dan twee weken voor de aanvang van de vakantie of niet opdagen op de vertrekdag: 100% op de totaalprijs.
 • Bij niet-deelname om welke reden dan ook, blijft de volledige reissom verschuldigd.

 

Annulatie met plaatsvervanger:
Indien bij annulatie tot twee weken voor het vertrek onmiddellijk bij de annulatie een vervangend deelnemer voorzien wordt door de geannuleerde worden voor zover de reisfaciliteiten dit toelaten worden volgende kosten aangerekend voor deze vervanging, exclusief annulatie- en verzekeringskosten en kosten lidgeld:

 • Meer dan 4 weken voor de aanvang van de vakantie: € 25.
 • Meer dan 2 weken en minder dan 4 weken voor de aanvang van de vakantie: € 65.

 

Men denkt vaak dat na het afsluiten van een annulatieverzekering, een reis kosteloos geannuleerd kan worden. Dit is niet het geval! De dekking van een annuleringsverzekering gaat in zodra deze besteld is. Je kan echter alleen aanspraak maken op deze verzekering indien de volledige reissom voldaan is. Een annulatieverzekering dekt ook niet elke annulatiereden. Om te weten wanneer een annulatieverzekering van toepassing is verwijzen wij naar de voorwaarden van onze verzekeraar .

Om in detail te weten wat onze reisbijstand- en/of annulatieverzekering dekt, verwijzen wij naar de voorwaarden van onze verzekeraar die je hier kan raadplegen.

Waarom kiezen voor Free Spirit LIMITED